BOLVADİN’İ GÖRMEK İÇİN OTUZALTI NEDEN

BOLVADİN’İ GÖRMEK İÇİN OTUZALTI NEDEN 1- 1481 yılında yapılan İmaret Camii şadırvanında bir abdest alıp, camisinde iki rekat namaz kılmadan,2- İlk olarak milattan önce 1344 yılında, ikinci olarak 1150 yılında kırk göz olarak yapılan, 16. Yüzyılda altmış dört göze çıkarılan, tarihi Kırkgöz Köprüsü’nün üzerinden geçip tarihi solumadan,3- Tarihi bedesten içerisinde bulunan “Bolvadin Bankası” ve Fransızlar […]

Devamını oku

BOLVADİN’DE GELİN OLMAK

BOLVADİN’DE GELİN OLMAK Gelin olmak…Her genç kızın rüyası…Bütün kızlar, gelin olabilmenin hayaliyle yaşarlar. Günümüzdeki gelin kızlar, çocukluğumuzdaki gelinlere göre çok farklıdır. Günümüz gelinleri her türlü imkana sahip olup; genellikle rahat, konfor ve lüks hayat içindedirler. Her şeyden önce “Ev ev üstünde olmaz” düşüncesiyle kaynana yanında oturmayıp, ayrı bir evde oturmak isterler. Evlenmeden bütün eşyaları alındığı […]

Devamını oku

BOLVADİN TARİHİ KRONOLOJİSİ

BOLVADİN TARİHİ KRONOLOJİSİ On bin yıllık tarihe sahip olan Bolvadin, Antik Paropeos Phrygia Vadisi’nde kurulmuştur.Lidyalılara, Firikyalılara, Perslere, Romalılara, Bizanslılara, Selçuklulara, Anadolu Beylikleri Dönemine ve Osmanlı Dönemine ev sahipliği yapmıştır. Cumhuriyet Döneminde nüfusumuzun hızla ilerlediğini görmekteyiz. Türkiye’nin nüfusu, ilk sayımın yapıldığı 1927 yılında, 13. 648. 270 iken;  2009 yılındaki sayıma göre, 74. 815. 703 kişiye yükselmiştir. […]

Devamını oku

BİR MAHALLE PROFİLİ

   BİR MAHALLE PROFİLİ İslam şehirlerinde mahalleler, bir mescid ve zaviye (İslam ve fen ilimleri öğretilen ve yolcuların barındığı yer) etrafına kurulmuştur.Bolvadin^de de aynı sistem uygulanmıştır. Bolvadin^de kurulan ilk mahalle Hisar Mahallesi’dir. Selçuklular zamanında 11 mahalle vardı. Bunlar: Hisar, Kestemet, Hanaylu Mescit, Alaca Mescit, Bey Mescit, Hoca Emre Mescit, Kutlu Mescit, Kümbet, Şazi ve Halife […]

Devamını oku

BATIL İNANÇLARIMIZ

   BATIL İNANÇLARIMIZ Gerçeklik payı olmayan, İslam’a ters düşen inanışlara batıl inanç (hurafe) denir. İnsanoğlu yaratılışından itibaren din harici bazı maddi veya manevi varlıklardan da medet ummuştur. Kültürümüzde; din dışı olan, Türkler’in İslamiyet öncesi Şamanist dönemden kalan, Arap ve Batı kültürünün etkisiyle yerleşen bazı adetlerimiz vardır. Bazı batıl inançlar insanı şirke götürecek kadar tehlikelidir. CEYLANİ […]

Devamını oku

AYI MI OYNEYYO!…

AYI MI OYNEYYO!… Sinemanın dışında farklı bir eğlencenin olmadığı dönemde, ayı oynatıcıları vardı. Bunlar, bize yakın köylerden birisinden gelirlerdi. Genellikle Bolvadin pazarı olduğu gün, iki atla çekilen arabalarına ayıyı bindirirler; arabanın arkasına da köpeklerini   bağlarlar; bu şekilde gelirlerdi. Çarşıda veya mahalle içinde bir tef (def) sesi duyarsak, mutlaka bir ayı oynatıcısı geldi demekti. Herkes ayıcının […]

Devamını oku

BOLVADİN’DE FOTOĞRAFÇILIĞIN TARİHİ

BOLVADİN’DE  FOTOĞRAFÇILIĞIN  TARİHİ   Kelime anlamı “ışıklı yazı” anlamına gelen fotoğraf, çeşitli alet ve malzemelerle, bir cismin görüntüsünü kimyasal maddeler kullanarak özel bir satıh üzerine geçirmektir. Fotoğraf, 1827 yılında  Joseph Nicophore tarafından Fransa’da icat edilip çekilmiştir.   Osmanlı’da ilk fotoğraflara, 1842 yılından itibaren rastlamaktayız.  Bu yıllarda sonradan Müslümanlığı seçen “Abdullah Biraderler“in fotoğrafçılığın öğretilmesinde ve yayılmasında büyük […]

Devamını oku

DEDEMİN KUŞAĞI

DEDEMİN KUŞAĞI Çocukluğumdaki eski adamlar kuşak kuşanırlardı. Kuşak, iki metreye yakın olan bezin, bele sarılmasıdır. Kuşak sarılan kişinin beli soğuktan üşümez ve insanı daha diri tutar. Ayrıca, kuşağın arasına tütün tabakasını, ağızlığını, bozuk para cüzdanını koyarlardı. “Kuşak” denince hemen Şavkı dede’min kuşağı aklıma gelir. Rahmetli sabah kalktığı zaman, ilk iş olarak kuşağını sarınırdı. Bir ucunu […]

Devamını oku