BOLVADİN’ DE  “İLK” LER
(Bunları biliyor musunuz ? )

 

1-  Bolvadin’in ilk isminin “geniş otlaklı ova” anlamına gelen, “Polybotos- Polybotum” olduğunu…

2- İlk haşhaş ekiminin M.Ö. II. Yüzyılda  yapıldığını ve  “Afion” dendiğini…

3-  Bolvadin’de ilk  paranın roma döneminde, o günkü adıyla “Julia Kenti”nde bronz sikke olarak bastırıldığını…

4-  Bolvadin ve çevresinin 1170 yılında Türklerin eline geçip, Türkleştiğini…

5- Kırkgöz  Köprüsü’nün ilk defa, MÖ.1344’de  Hitit Kralı II. Murşil tarafından;  ikinci olarak Bizans İmparatoru    I. Manuel  Kommen tarafından 1150 yılında  “ kırk göz”  olarak yapıldığını;  16. yüzyılda da  Kanuni’nin emriyle  Mimar  Sinan tarafından uzatılıp, altmış dört göze çıkarıldığını…

6-Bolvadin’in  on bin yıllık tarihi olduğunu… ilk olarak Frikyalılar, Lidyalılar ve Persler’in yurt edindiklerini…

7- Alaca  Mescidi ve Çeşmesi’nin  Selçuklu döneminde, 1278  yılında Bayram İbn-i Abdullah tarafından yaptırıldığını  ve 1553’de  Kanuni zamanında camiye çevrildiğini…

8-1572  yılında Bolvadinde 17 mahalle 66 köy bulunmakta  iken, bugün 49 mahalle, 13 köy bulunduğunu…

9-Yunanlılar’ın,  karargah kurdukları Dura Yeri Harabeleri’ ne, 20 Ağustos 1921’ de gelip,  24 Eylül 1921’de terkettiklerini ve  34 gün kaldıklarını…

10–  Yunanlılar tarafından yakılan “Yanık Kışla” nın,  1894 yılında II. Abdülhamit tarafından yaptırıldığını…

11–  Alaca Camii’nin 1278;  İmaret Camii’nin 1481;    Çarşı Camii’nin 1904;    Tahtalı Camii’nin 1907 yıllarında yapıldığını…

12–  Harf inkılabından sonra, yeni harflerle  öğrenim gören ilk bayanın, Naime GÖKER olduğunu…

13–  Şu anki Atatürk İlköğretim Okulu’nun olduğu yerin eskiden “Garipler Mezarlığı” olduğunu…

14–  1927 yılında Bolvadin nüfusunun  8  bin olduğunu…

15– 1945  yılında  ortaokulun açıldığını… 1958 yılında ise Bolvadin Lisesi’nin açıldığını…

16–  Cumhuriyetten önceki ortaokulun “Bolvadin Rüştiyesi” adı altında 1864 yılında açıldığını ve 1921 yılında kapandığını…

17–  İlk mahalli gazetelerin,1924 yılında   “Bolvadin Haber” ve 1948 yılında  “Bolvadin Demokrat”  adı altında yayın hayatına başladığını…

18–  Dünyanın en uzun yaşayan ikinci kişisi olan ve Çarşı Camii’nin ahşap tavan süslerini de yapan Hamza Usta (Turan) ın, 1928 yılında 148 yaşında öldüğünü…

19–  İlk  posta-telgraf teşkilatının 1832 yılında Âyan Abdülkadir Ağa tarafından kurulduğunu; 1850 yılında da  belediye başkanı Hacı Mehmet Ağa tarafından, eski postanenin olduğu yere ahşap  bina olarak yaptırıldığını…

20–  1827 yılında 150 çeşit mesleğin olduğunu, 1900’lü yıllarda  65 tane pekmez-ağda imalathanesi;  80  ayakkabı imalathanesi;  95 terzi;   30 de tane yağ imalathanesi olduğunu…

21– Türkiye’nin ilk özel bankasının 1914 yılında “Bolvadin Bankası” adı altında açıldığını; 1872  yılında Ziraat Bankası’nın ve Fransızlar tarafından kurulan Osmanlı Bankası’nın olduğunu;  Ziraat Bankasının Türkiye’nin 22.  şubesi olarak açıldığını…

22–  Kanuni Sultan Süleyman’ın Eylül 1553’te  Bolvadin’e geldiğini…

23–  Mustafa Kemal Atatürk’ün  Kurtuluş Savaşı sırasında  Bolvadin’e iki kere geldiğini;  ilk gelişinin 9 Aralık 1921;   diğerinin 22 Şubat 1922  günü olduğunu;   “Kılıçoğlu İbrahim Ağa Konağı” nda kaldığını…

24–  Evliya Çelebi’nin, 18 Eylül 1643 yılında  Bolvadin’e geldiğini…

25–  1946 yılında Bolvadinli olarak ilk defa mebus seçilen kişinin Mehmet AŞKAR olduğunu…

26–  Cumhuriyet tarihinde sekiz milletvekili çıkardığımızı,  bunlardan ikisinin bakanlık yaptıklarını….

27–  Bolvadinspor Kulübü’nün 1926 yılında kurulduğunu…

28–  İlk olarak, aküyle çalışan radyonun,  İkinci Dünya Harbi sırasında 1943 yılında halkevi’nde dinlenmeye başlandığını…

29–  Horan Parkı’nın, 1955 yılında zamanın belediye başkanı Süleyman Kabadayı ve Ziraat Yüksek Mühendisi Alaattin GÜMÜŞ ile   Ziraatçi Abdurrahim GÜMÜŞ tarafından imar edildiğini…

30–  İlk sessiz sinemanın 1937 yılında Park Gazinosu’nda gösteriye açıldığını;  ilk sesli sinemanın ise şu anki   Köksoy Sineması’nın olduğu yerde 1938 yılında “Bizim Sinema” adıyla açıldığını….

31–  Bolvadin Belediyesi’ne ait ilk buharlı elektrik santralinin 1938 yılında, şu anki  “Tedaş”  binasının olduğu yerde kurulduğunu ;  akşamları 17.00 – 23.00 saatleri arasında şehre elektrik verildiğini ve çok kişinin 5-10 yıl sonra evlerine elektrik bağlatabildiklerini….

32–  İlk olarak ayakkabı fabrikasının 1950 yılında Kunduracı Mahmut KIZILTOPRAK’ın “Bozkurt Lastik Fabrikası” adı altında fabrika açtığını…

33–  Cumhuriyetten önce 17 medresenin olduğunu…

34–  Son  yüzyıl  içerisinde  merkezi  Bolvadin  olan  depremlerin büyüklerinin, 1914   (500 ölü), 1944  ve  2000 tarihlerinde olduğunu…

35– Bademli Mahallesi’nin bulunduğu yerin,   badem ağaçlarının olduğu bir koruluk olduğunu…

36– Başka şehirde olsa etrafına villaların yapılabileceği, şehrimize 5 km uzaklıkta olan, doğa harikası  Eber Gölü’müzü,    insanımızın % 90’ ının henüz hiç görmediğini…

37– TRT’ nin  hazırlayıp yayınladığı,Osmanlı Devleti’nin kuruluşunu ve Kurtuluş Savaşı’nı konu alan “Kuruluş” ve  “Küçük Ağa”  dizilerinin yönetmeninin hemşehrimiz Yücel ÇAKMAKLI olduğunu…

38– Kendi dalında dünyanın birinci fabrikası olan “Bolvadin Alkaloidleri Fabrikası”nın 1974 yılında zamanın Devlet Bakanı  Korkut ÖZAL  tarafından atıldığını ve Haziran 1981’de üretime başladığını…

39– Bolvadin’in en büyük özel fabrikası olan “Avşar Emaye Fabrikası” nın 400’e yakın işçi çalıştırıp, dünyanın pek çok ülkesine ihracat yaptığını…

40– Bolvadin’deki sülalelerin tamamına yakınının “Yörük” ve “Türkmen” aşiretine mensup olduğunu….

41– Merkezde,  ibadete açık  47 camii olduğunu…

42–  İlk eczaneyi  1914  yılında  Eczacı Raci Bey’in açtığını…

43– 1870’den bugüne kadar, 92  kaymakamın görev yaptığını…

44– 1800’den günümüze kadar, 26  müftünün görev yaptığını…

45– 1800  yılından günümüze kadar 52 belediye başkanının görev yaptığını…

46– Şu an görev yapan, 15 profesör ve 22  doçentin, Bolvadinli olduğunu…

47– Bolvadin’in ve Bolvadin insanının tarihinin, kültürünün belirtildiği vesikaların, araştırmacı-yazar Muharrem BAYAR’ın arşivinde olduğunu…

48– “MAN” ve “FORD” Kamyonlarını Bolvadin’e ilk defa        Necati TAKTAK’ın getirdiğini…

 49– 2003   yılında 68 bayan;  102 erkek olmak üzere toplam 170 kişinin öldüğünü…
2004   Yılında 72 bayan;  96 erkek olmak üzere toplam 168  kişinin öldüğünü…
2009    Yılında  81 bayan;  115 erkek olmak üzere toplam 196 kişinin öldüğünü…

50–2009 Yılı nüfus sayımına göre, Bolvadin merkezde 31.284   kişinin yaşadığını;  bunlardan 15.558’  inin erkek olduğunu; 15.726’ sının ise kadın olduğunu…

51–2009 Yılında Bolvadin merkezde 248  çiftin evlendiğini;  en az evlilik yapılan ayın Mart (5 evlilik ),  en çok evlilik yapılan ayın Temmuz (71 evlilik ) olduğunu…

52–2010 Yılında 75 kadın;  103 erkek olmak üzere, toplam 178 kişinin öldüğünü…

53–2010 Yılında merkezde 298 çiftin evlendiğini;  en az evlilk yapılan ayın, 10 evlilik ile Nisan ayı;  en çok evlilik yapılan ayın, 61 evlilik ile Temmuz ayı olduğunu…

54– 2011  Yılında merkezde 346 çiftin evlendiğini;  en az evlilik yapılan ayın 9 evlilikle Ocak ;  en çok evlilik yapılan ayın 60 evlilikle Temmuz  olduğunu…

55– 2011 Yılında merkezde 69 kadın;  97 erkek olmak üzere, 166 kişinin öldüğünü…

                                    B İ L İ Y O R   M U S U N U Z ?

 

Araştırma:  N. Sait EKİCİ