Bolvadin Sözlüğü

Tabağa ÇİNİ, lokmaya BİŞİ,
İnceye ÇİRPİ, kendine bakmayana SİFLİ,
Lezzetliye GEYNEDİ, çoğunluğa EKSERİ,
İnsan içine çıkmayana BEDEVİ,  
DER BOLVADİNLİ

Şişmana DOBİLİ, artık a GAYLİ,
Kızınca KAVAK GİBİ GÖÇ EMİ,
Kıvılcıma CINGI, bohcaya ÇIKI,
Sırta YANIRLI, iyiceye ADAMAKILLI, 
DER BOLVADİNLİ

Çoka YIĞILI, cimriye GIPTİ,
Miskete DONİ, tamam mı ya EMİ,
Islanmaya HIŞIR, yaramaza MUZUR,
Boş gezinmeye HOYDUR HOYDUR,
DER BOLVADİNLİ 

Sucuğa GUMBAR, hanım örtüsüne ÇAR,
Normale GARER, hatıra GASER,
Şapkaya TAKKA, rahleye PEŞTATTA,
Hafife YENCE, yerinde konuşana GUDDE GUDDE, 
DER BOLVADİNLİ

Çok konuşmaya LAKIRDAMA, hızlı yiyene DIKINMA,
Gence dua ederken GINALI ELLER TUTASICA,
Çağırmaya ÜNNEMEK, dokunmaya İLMEK,
Şımarmaya ŞİRNEMEK, aceleye EVMEK,
DER BOLVADİNLİ

Çok ağlamaya BANDIKMAK, aldatmaya GANDIRMAK,
Koşmaya DIZIKMAK,ekmek yapmaya HAMUR KATMAK,
Hararete BÖRTMEK, yaramazlığa BÜNGÜLDEMEK,
Boş gezmeye ZÖM ZÖM GEZMEK, 
DER BOLVADİNLİ

Saksıya ÇANAK, topaca PIRLAK,
Makaraya TOKMAK, cüceye ÇOTALAK,
Kaydırağa GAYGANAK, uyumaya ZIBARMAK,
Kaşınmaya GİDİŞMEK, kavga etmeye DİDİŞMEK, 
DER BOLVADİNLİ

Lastiğe SİNİR, pek çoğa VIGIR VIGIR,
Böbreğe BÖĞÜR, dua ederken AL DUVAKLARGÖR
Sonraya KEYRİ, çok sıcağa İSSİ,
Kızınca da DAŞIN GATISINI Yİ EMİ,
DER BOLVADİNLİ

İşteye  İNİCİK, ağzı eğriye KEMÇİK,
Cıvığa VICIK, fazla süse CINCIK,
Küçüğe BİDDİDİK, haksızlığa GADİRLİK,
Çırak bahşişine ŞERBETLİK, sinirliye ÖYKECEK,  
DER BOLVADİNLİ

Yarı açmaya GIYNEŞIK, boşta gezene İPİGIRIK,
Güçlü olup çalışmaya IZMANCIK, oyun bozana GINCIK,
İç çamaşırına GÖYNEK, dengesiz tutarsıza ŞAPILDAK,
Ağır başlığa HÖKELEK, kipır kıpır olana BÜNGÜLDEK,
DER BOLVADİNLİ

Saçı az olana TIYTAK, şımarık çocuğa VIZILAK,
Çok üşümeye BUYMAK, dişleri önde olana SIRIDAK,
Titremeye DIDILAMAK, canı sıkılmaya GAVZINMAK,
Çok ağlamaya BANDIKMAK, kendi kendine konuşmaya BADIRDAMAK     
DER BOLVADİNLİ

Gezinmeye DÖYNEMEK, boğuşmaya KEMRİŞMEK,
Yarışmaya GUBEŞMEK, boşa yorulmaya EMENMEK,
Çeneye DUMUZ, kendini beğenmişe ZIRTABOZ,
Kuvvetsize FERSİZ, oturağa HAVRIZ, 
DER BOLVADİNLİ

İstemiyoruma NİYNİYEN, Allah içine ALLASEN,
Erişteye SAKALASARKAN, baykuşa GUKGUĞAN,
Sedire MAKET, seyyar merdivene GANAT,
Aza GIT, dengesize DUZU GIT,
DER BOLVADİNLİ

Mendile ÇEVRE, çekmeceye MÜCÜR,
Bakıra HELKE, hızlıya YELE YELE,
Şakaya HORATA, bu seferde ye BUYOZDA,
Kibrite EZZA, yıkanmaya YUNMA, 
DER BOLVADİNLİ

Güvercine GÖDE, sersemliğe SEME,
Yorulmaya DEBENNEME, babaanneye BOYANA,
Çok gülene KİKİRDEK, kapı koluna ZEMBELDEK,
Yaramazlık yapana YIVIDIK, yalaklık edene SIVEŞIK
DER BOLVADİNLİ

Mideye KURSAK, hükümet binasına GONAK,
Keşkek kabına HEVİK, hindiye CULUK,
Çirkine MEYMENETSİZ, halsize TEKATSIZ,
Bilmeden yapılana URUFSUZ, fakire MÖLÜZ,   
DER BOLVADİNLİ

Çok konuşmaya LANGIRDAMA, kesmeye GIRKMA,
Asma ya OMCA, mısır patlatmasına GAVIRGA,
Yoğurmaya AVKALAMA, çok ağlamaya HÖYKÜRME,
Hızlıya YELLİ, çabuk kızana TELLİ,
DER BOLVADİNLİ

İşemeye  ÇÖYDÜRMEK,  Kabartmaya  DEBERTMEK,
Trampete DİBİRDEK,   İri yapılıya  LÖNGÜRDEK,
Çalmaya  EPERTLEMEK.  Birlikte kaldırmaya  GUPLEŞMEK,
Yeni yeni yürümeye başlamaya   DİBİLDEMEK.
DER BOLVADİNLİ

Yassıya ŞEPİLDEK, Oyuna getirmeye ENDEK KERESDEK,
Yeniden ortaya çıkmaya  DEPREŞMEK,
Koşmaya DIZIKMAK,     Önceden hissetmeye  DAMMAK,
Başkasına yük olmaya    IRILMAK.
DER BOLVADİNLİ

Sallamaya  IRLAMAK, Gevşemeye  MAYIŞMAK,
Koşmaya  SEYİRTMEK,  Kibirliye GASALAK,
Ani kızmaya   PAVKIRMAK,  Asık suratlıya SORUDAK,
Boşboğazlık eden gevezeye  ŞİPDAMAK.
DER BOLVADİNLİ

Avurta DULUK,  Testi kumbaraya  GÜDÜLÜK,
Uzun boyluya ZIBINDIRIK,  Zayıf çelimsize CIYNABIK,
İyice yaşlanana  BABIDIK,  Çok süslüye  GILLI GIRIK,
Fakir olup zengin gibi yaşayana  ŞEPİDİ GIRIK.
DER BOLVADİNLİ

 Cimriye  KITIBİYOZ,   Takla atmaya  TEKİDONBAZ,
Az ateşe  ALAVIŞ,   Bacak arasına  APIŞ,
Aceleye DARIN,    Kıskanca  HIRTGARIN,
Evlenmeyi çok isteyen hareketliye  ATGIN.
DER BOLVADİNLİ

Yavaş yavaşa İVİL İVİL,  çakıl taşına   ÇİĞİL,
Kısa boyluya MADAK,   Kurnaz iş bilene  CAZALAK,
Tavaya DIĞAN,    İşi becerene  FEDDAN,
Birdenbire olan şeylere  DARPYOKDAN.
DER BOLVADİNLİ

Şişmana DODAN,   Kendine bakmayana  COŞDAN,
Asık suratlıya  MOCAN,   Oynak, cilveliye  ATTIRGAN,
Üşenmeye ERİNGEN,    Dam saçağına ÇELEN,
Zorbalık yapana    ALİ GIRAN BAŞ KESEN.
DER BOLVADİNLİ

Heybetliye  GALAFATLI,   Aptala ANDAVALLI,
Dertliye MACCALI,     İpli kınaya ÇATMALI,
Aceleciye FARFARI,     Eşek yavrusuna  KIRI,
Tutumlu, hesabını bilene  DUTAMAKLI.
DER BOLVADİNLİ

Kirliye KEFLİ,   Karışık işe   ÇETREFELLİ,
Sinirliye ESENEKLİ,  Sık hasta olana ÖTÜREKLİ,
Güzel giyinmeyene  SÜCÜLLÜ,   Hemen kızana  TÜSSÜLÜ,
Üstüne başına dikkat etmeyene  COŞİLİ.
DER BOLVADİNLİ

 Kısa boyluya  BADAK,    Soysuza CIMBILDAK,
Aceleye  CIVZIKLAMAK, Çok ıslanmaya ZİBİDİ ÇIKMAK,
Düğün davetine gitmeye  AĞIR DAŞ GALDIRMAK,
Birini alay etmeye   KERCALMAK.
DER BOLVADİNLİ

Maneviyatı, morali bozulmaya  KİRKİDİ KIRILMAK,
Şüphelenmeye   ZEYNİNE GILÇIK GAÇMAK,
Etrafını rahatsız etmeye  ZÜLANDA GOMAK,
Kendinden küçükle oturmaya  GUZULARINAN GIRKILMAK.
DER BOLVADİNLİ

Bulanmaya  BELENMEK,  Sarsmaya  YENÇMEK,
Ayçiçeğine ÇARKIFELEK,  Bir şeye sinirlenmeye CİNİNE GİTMEK,
Refah içinde yaşamaya  GEK GEK GEYİRMEK,
Umursamamaya  YUMMA GEVİŞDEN GELMEK.
DER BOLVADİNLİ

Kaçmaya FIYMAK;   ince uzuna DAYLAK;
Laf tutmayana ŞİPDAMAK;  kurnaza CAZALAK;
Parasıza BALDIRI CIBLAK; yormaya PALAZITMAK;
Ahlaksıza SÜDÜ CIMBILDAK; yorulmaya TEBSERMEK
DER BOLVADİNLİ

Şüpheciye HAFLİ; karışık işe ÇETREFELLİ;
Huysuza CINGILLI;  kısa boyluya DÜBBÜLÜ;
Yoksula CIBIR;  bardağa BİLLUR;
Yağ sürmeye YAĞ DÖRT; tembele GABAGÖT
DER BOLVADİNLİ

Çok oynayana ZINDIK, yüzü büyüğe TULUK,
Acemi gence HÖDÜK, sabıra DÖĞÜMLÜK,
Kemere GAYIŞ, dik yürüyene BASDUN YUTMUŞ,
Her lafa inanana NE DE OTMUŞ,
Kız ıslık çaldığında BU  ÖTMÜŞ,
DER BOLVADİNLİ

 

N. Sait EKİCİ