Ölçülü Sözlerimiz

Söz bilirsen söz söyle, sözünden ibret alsınlar;
Söz bilmezsen sus da, seni adam sansınlar.

Şu çeşmenin haline bak, içecek bir tası yok;
Kırma kimsenin kalbini yapacak ustası yok.

Allah isterse bir kişinin işini,
Mermere bile geçirir dişini.
İstemezse bir kişinin işini,
Sütlaç yerken kırar dişini.

Ye yağlıyı iç suyu dondurursa dondursun;
Ye tatlıyı içme suyu, yandırırsa yandırsın.

Dünya malı elde iken hep düşmanlar dost olur;
Elde bir şey kalmayınca dost bile düşman olur.

İtimadı lütuf sanıp borca sarılma,
Birgün istenecektir sakın darılma.

Akşam yedin güllaç,
Ben yedim bulamaç.
Sabahleyin kalktın;
Senin de karnın aç,
Benim de karnım aç.

Yontma,  keser gibi  ”hep bana, hep bana”
Savurma rende gibi  “al sana, al sana.”
Âdil ol testere gibi  “bir sana, bir bana.”

Gelenin azı olmaz,
Goca gızın nazı olmaz.

Tıngır elek, tıngır saç;
Elin hamır, garnın aç.

Çoban olmak istersen, dağda başla.
Çiftçi olmak istersen,  nadası üçle.
Esnaf olmak istersen,  küçükten başla.
Allah’a yaklaşmak istersen,  namaza başla.

Gündüzleri yok yok diye ağlar,
Geceleri gatmer yağlar.

Sana vereyim bir öğüt,ununu elinle öğüt,
El çınarından iyidir, senin olan eğri söğüt.

Bir kişi besmele ile sabahleyin kalksa;
Erkenden dükkanına, işine varsa.
Bal, şeker katar aşına;
Devlet kuşu konar başına.

Gece yağar gündüz açılır hava hoş olur;
Garı söyler,  goca dinler geçim hoş olur.

Aba  da bi,  çufa da bi geyene;
Gözel  de bi, çikin de bi sevene.

Ağacın çürüğü özünden,
El için ağlayan gözünden,
Adamın kötüsü sözünden bellolurmuş.

Al zengin gızını
Döndersin buba evine;
Al fukara gızını,
Göndersin bubası evine.

Âlim  varıkan dilini dut,
Usta varıkan elini dut.

Ali’ynen Veli
Üç de ondan eveli
Iramazan Şaban,
Irametlik senin buban,
Ay yavrım, goca mı gördü anan.

Alma şeher gızını
“Hamam” der ağlar,
Alma köylü gızını
“Harman” der ağlar.

Bekar gözüynen gız alma
Gece gözüynen bez alma.

Boyunu bulamayan gözel
Sürüne sürüne gezer,
Yerini bulameyan gözel
Yerine yerine gezer.

Çağırılan yere var, erinme
Çağırılmeyan yere görünme.

Dağ başına ev yapma yel alır,
Alçak yere  ekin ekme sel alır,
yaşlıysan gepegenç alma el alır.

“Dah”  demeden yörüyen at,
Buyurmadan dutan evlat,
Bir  de eyi çıkdı mı avrat,
Düğünü n’etcen,
Gir oyna , çık oyna.

Habubam ha,  yörümez at,
Bir kupa su vermez evlat,
Dirliksiz çıkdı mı avrat,
Ölüyü  n’etcen
Gir ağla, çık ağla.

Daşdığı gün goycan,
Şaşdığın gün eline gelcek.

Dumansız baca,
Sarıksız hoca,
Gavgasız goca olmaz.

Dur dur durmuşa var,
Asgerden gelmişe var
Garısı ölene var,
Gıymetın bilene var.

Düğüne gider zurna beğenmez,
Hamama gider gurna beğenmez.

Eli hamır ovalar,
Gözü gırık govalar.

Ehli keyfe keyif veri
Gayfenin gaynaması.
Eşeği yoldan çıkarı,
Sıpanın oynaması.

Eloğlu sağ severimiş,
El gızı var severimiş.

Erkek söyler, gadın dinner,
Ev düzgünnüğü,
Kadın  söyler, erkek dinner,
Ev bozgunnuğu

Erkekdir, gadını yeşil yaprak eder;
Erkekdir, gadını gara toprak eder.

Gardeşden garın yakın,
Develi’den  harım yakın.

Garı var,  çerden çöpden aş eder,
Garı var, bişmiş aşı daş eder.

Gızıdım, sultanıdım,
Nişannandım Han oldum,
Gelin oldum gul oldum,
Ayaklara çul oldum.

Haşgeşin garası var,
Her şeyin sırası var.

Hep deli , hüp deli;
Beşikdeki de gafasını salleyyo:
“Ben de deliyin”  deyyo.

İnsanoğlu hilekârdır,
Kimse bilmez fendini;
Kime eyilik ettiysen,
Sakın ondan kendini.

Namaz gılarsan mesin olmalı,
Hayvan beslersen kes’in olmalı,
Âşık olcasan sesin olmalı.

Zemheriden sonra ekilen darıdan;
Gocasından sonra kalkan garıdan;
Gündönümünden sonra çıkan arıdan;
İlmiyle amel etmeyen hocadan;
Hep yalan söyleyen hacıdan;
Garıya g.tünü dönüp yatan gocadan;
Hayır gelmez !!!

Yağmır görmeyen darıdan,
Bal vermeyen arıdan,
Gocasından sonra kalkan garıdan,
Hayır gelmez.

Sen abdestini alasıya,
el namazını bitiri.

Ne söyler ne sırıdır,
ganını iliğini gurudur.

Her goyunda bi gısır;
her gözelde bi gusur bulunur.

Herkez gidişen yerini gaşıyyo.

Gaba yele gar mı dayanır;
gözel gıza  yar mı dayanır.

Ne ölüye ağlar;
ne diriye güler.

Eyi oğlum var diye güvenme;
goynuna el gızı girmeyince.
Eyi garım var diye güvenme;
yokluk yüzü görmeyince.
Eyi dostum var diye güvenme;
başın sıkıntıya girmeyince.

Ekmek buldun yi;
dayak buldun gaç.

Düşün bakalım düşün;
heç eşşek alınır mı gışın.

Bi adamın garısı, o adamın yarısı.

At oluyo, meydan olmeyyo;
meydan oluyo, at olmeyyo.

Eşşeğin yoğusa eniştede mi yok!

Bizim sivrittiğimiz gazık bize batıyo.

Ekmek bulamaz yimeye;
turp arar geğirmeye.

Dolmadık çilemiz varımış;
donuma kediyi guydu.

 

 

P E K   B İ L İ N M E Y E N   A T A S Ö Z L E R İ M İ Z

1– Al görgülü kızını iş görsün bulana bulana
Al görgüsüz kızını iş görsün dalana dalana.

2– Alma gomşunun gızını, yumurtlamaya anasının evine  gider.

3– Ananın ilki olacağına, dağlarda tilki ol.

4– Arpayı taşlı yerden, gızı kardeşli yerden al.

5– At nallanır; eşşek nallanır; tosbağı da ayağını kaldırır.

6– Ateş yakarken bacana; ayakkabı giyerken gocana bak.

7– Ayda bir müshil; haftada bir gusül.

8– Bir oğlun bir kızın var mı;
o sana hem don, hem gömlek olur,  bir takkalık da artar.

9–Duvarın güzelliği kireçten; gadının güzelliği ilaçtan;  erkeğin güzelliği tıraştan olur.

10– El elin hastasını üyür sanır; el elin ölüsünü düğün sanır.

11– Erkek eşşeğin anırmayanı olmaz.

12- Eşşeğin nalına, garının malına, cinganın falına inanma.

13– Gelenin azı olmaz, goca gızın nazı olmaz.

14- Kişinin bir zaman borusu öterken; bir zaman gelir ki, gerisi öter.

15– Garının gurnazı, çocuğu babasına yakar.

16–Dırdırcı garı,  sokucu arı.

17–Gaz gazınan; maz mazınan; kel tavuk da kel horozunan.

18– Komşunun tavuğu komşuya gaz görünür;garısı da gız görünür.

19– Ağızdan burun yakın, gardeşten garın yakın

20– Akgün ağardır, garagün göğerdir.

21– Akgün ağarıp galmaz,  garagün gararıp galmaz.

22– Allah balmumu yakana balmumu, yağmumu yakana yağmumu  veriymiş.

23– Atınan avrat  yiğidin bahdına.

24– Avrat gıtlık bilmez, usda yokluk bilmez.

25– Ayağa deymedik daş olmaz
Başa gelmedik iş olmaz.

26– Az çocuk gan yudduru, çok çocuk birbirini güddürü.

27– Emredennen osduran yorulmazımış.

28– Boşboğazı Cehendeme atmışlar,”odunnar yaş”  demiş.

29– Deli deliyi tekkede, hacı hacıyı Mekke’de bulurumuş.

30– Dokuz oğlun olcana, bi kötürüm gocan olsun daha eyi.

31– Düvende dönen öküzün ağzı boş durmaz.

32– Ekmeğin eyisi  deneden, gızın eyisi anadan.

33– El adamı var sever, yâr adamı sağ sever.

34– Erkeği er eden de garı,  eriden de garı.

35– Eşek eşeği öndüç gaşırımış.

36– Gündüz neyise işin,  gece odur düşün.

37– Helal gazancın başında gavga olmaz.

38– Irafda köttü var, her şeyin vattı var.

39– Saata bakmeynan vakıt geçmez.

40– Sağır için dokuz kere gâmet getirilmez.

41– Satıra geçmeyen hatıra geçmez.

42– Zengin deye deye maldan,  yiğit deye deye candan ederler.

43– Fıkara çocuğu “aş” deye, Zengin çocuğu “iş” deye uyanırımış.

44– Yimeyenin bi yiyeni bulunur.

45– Uzunun aklı dirseğinde,  kısanın aklı gursagında olurumuş.

46– Sel gider daş galır;  el gider gardeş galır.

47– Sevildiğin gucağa çöydürme.

48– Samanı bitiren bücük;  ekmeği bitiren çocuk eyidir.

49– Zanaatını hor gören boynuna torba dakar.

50– Köpeğe gem vurma;  kendini beygir sanır.

51– Gız boğazı gaz boğazı;  gelin boğazı deve boğazı.

52– Gezen gözel olur;  oturan gazel olur.

53– Akıllı tez gocar.

 

 

“Fotoğraflarla Atasözlerimiz”  için   tıklayın.