NE OLUR!…

**- İçindeki şeytanı taşlamadıktan sonra; hacca gidip şeytan taşlasan ne olur, taşlamasan NE OLUR!

**- Sağlığında ananı-babanı ziyaret etmedikten sonra; ölünce mezarını ziyaret etsen ne olur, etmesen NE OLUR!

**- Ciğeri yakıp kül ettikten sonra; gelip üflesen ne olur, üflemesen NE OLUR!

**- Malın-mülkün olduğu halde; garip-gurabâya, fakir-fukarâya faydan olmadıktan sonra; servetin olsa ne olur, olmasa NE OLUR!

**- Yıllarca yanında çalıştırdığın kişilerin gerçek haklarını vermeyip; sonunda başına bir felaket geldiğinde “Eyvah ben ne yaptım!…” diye dövünsen ne olur, dövünmesen NE OLUR!

**- Yiyip içtiğin haram olduktan sonra; dua etsen ne olur, etmesen NE OLUR!

**- İnanmış görünüp de yaşamadıktan sonra; yaşasan ne olur, yaşamasan NE OLUR!

                            *************************************

**- Yalan-dolanla ömrünü geçirdikten sonra; şimdi doğru söylesen ne olur, söylemesen NE OLUR!

**- Gerçekleşmeyeceğini bildiğin halde; hayal kursan ne olur, kurmasan NE OLUR!

**- Çelme takıp birini düşürdükten sonra; ayağa kaldırmaya çalışsan ne olur, çalışmasan NE OLUR!

**- Kula kulluk edip sabit fikirli olduktan sonra; aklın başına gelse ne olur, gelmese NE OLUR!

**- Yıllarca Şeytan’la dost olduğu halde; sonradan düşman görünsen ne olur, görünmesen NE OLUR!

**- Şuurlu bir şekilde Kâbe’de hac ibadetini yapmadıktan sonra; sana “Hacı” dense ne olur, denmese NE OLUR!

**- Yetiştirdiğin evlat topluma hep zararda bulunuyorsa; evlat yetiştirsen ne olur, yetiştirmesen NE OLUR!

                          **********************************

**- İslam’a, insanlığa, bütün beşeriyete hiç faydan dokunmamışsa; kendini yaşıyor sansan ne olur, sanmasan NE OLUR!.

**- Sevgini, dostluğunu, yardımseverliğini, eşinle dostunla paylaşmadıktan sonra; seviyor görünsen ne olur, görünmesen NE OLUR!

**- Hakaret küfür ve kötü sözlerle etrafındakileri kırdıktan sonra; özür dilesen ne olur, dilemesen NE OLUR!

**- Bir haksızlık karşısında yıllarca susuyorsan; daha sonra aklın başına geldiğinde konuşsan ne olur, konuşmasan NE OLUR!

**- Yıllarca yanlış yolda yürüdüğünü bildiğin halde; son anda doğru yolu bulsan ne olur, bulmasan NE OLUR!

**- Maske-mesafe-hijyen kurallarına dikkat etmeyip; hastalandıktan sonra tedbir alsan ne olur, almasan NE OLUR!

**- Üç eşşek yaşına kadar her haltı yiyip; sonra da “Tövbe ettim” desen ne olur, demesen NE OLUR!

                            ************************************

**- Allah’ın, insanlara yüklediği sorumlulukları unutup; “sosyal medya” batağına battıktan sonra kurtulmaya çalışsan ne olur, çalışmasan NE OLUR!

**- Torpille işe girip kul hakkı yedikten sonra “Çocuklarıma haram lokma yedirmedim.” desen ne olur, demesen NE OLUR!

**- Tuttuğun partiyi ve parti liderini her şeyin üstünde gördükten sonra; gerçekleri anlayarak pişman olsan ne olur, olmasan NE OLUR!

**- Oğluna-kızına gerekli terbiyeyi vermeyip doğru yolu göstermedikten sonra; pişman olsan ne olur, olmasan NE OLUR!

**- Zararını bildiğin halde, yıllarca sigara içip hastalandığında; sigarayı boşlasan ne olur, boşlamasan NE OLUR!

**- Oğlun-kızın kartlaşıp tohuma kalktıktan sonra; evlendirmeye kalksan ne olur, kalkmasan NE OLUR!

**- Kapı bir komşun aç yattıktan sonra; sen tok yatsan ne olur, yatmasan NE OLUR!

                           ************************************

**- Yıllarca günah işleyip “Şeytan’a uydum” dedikten sonra; tövbe etmeye kalksan ne olur, kalkmasan NE OLUR!

**- Zamanında bağırıyor çağırıyor, yerde alıp gökte yiyorken; şimdi sussan ne olur, susmasan NE OLUR!

**- Delikanlılık ve gençlik yıllarında her türlü naneyi yedikten sonra; şimdi şeyhin, şıhın, gavsın arkasına sığınsan ne olur, sığınmasan NE OLUR!

**- Gençliğinde, sağlığında, dünyanın üstünü düşünüp ceplerini doldururken; şimdi altını düşünsen ne olur, düşünmesen NE OLUR!

**- Genç ve güçlü olduğun zamanlar “Kelle kesen kel hasan” gibi davranıp herkesi kırıp geçirirken; yaşlandığında “Süt dökmüş kedi gibi” olsan ne olur, olmasan NE OLUR!

**- Hiç ölmeyecekmiş gibi düşünen, hatta sonsuza kadar yaşayacakmış vehmine kapılan zavallıların kafaları; sonradan “Dank!..” etse ne olur, etmese NE OLUR!

**- Mal ve servetin senin için bir imtihan olduğunu bilmeyip, servet edindikten sonra; bu malları mirasçıların çatır çatır yiyeceğini düşünüp üzülsen ne olur, üzülmesen NE OLUR!

    (Yazılarımda, hiçbir kişi veya kuruluş hedef alınmamıştır. Şimdi herkes aynaya baksın, kendine not versin.)  N.Sait EKİCİ

Yorum Yazabilirsiniz

All fields marked with an asterisk (*) are required